Senest opdateret: 24. maj 2018

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige: 

Fysioform A/S
Halsvej 220, Vester Hassing

9310 Vodskov

Tlf: 98 25 68 84

info@fysioform.dk

CVR: 38735241

Formål/Introduktion

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os i Fysioform. Derfor opdaterer vi vores vilkår, således at du som medlem af vores fitnesscenter ved, hvordan vi håndterer og anvender dine oplysninger. For at vi kan bruge dine personoplysninger, har vi brug for dit samtykke.

Dette er vigtig information, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse den.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige, ejer Ulrik Thrane.
Hvilke oplysninger indsamler Fysioform og hvad bruger vi dem til?

De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i Fysioform er dit fulde navn, billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, CPR-nummer.  Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab. Vi bruger blandt andet dine data, når vores medlemssystem skal kunne genkende dig, som medlem ved besøg i vores center, oplysninger om din besøgshistorik i vores center, information om kontingent indbetalinger samt øvrige korrespondancer og sagsbehandling mellem dig og Fysioforms medarbejdere vedrørende dit medlemskab i Fysioform.

Fysioform er videoovervåger, der er etableret med henblik på at øge din og medarbejdernes sikkerhed og tryghed. Det er også for at sikre, at centerets udstyr ikke bliver misbrugt samt for at forebygge snyd med medlemskabet.

Med din underskrift i medlemskontrakt giver du dit samtykke til, at Fysioform kan opbevare og behandle dine persondata som angivet.
Hvem har adgang til dine personoplysninger

Alle Fysioforms medarbejdere har adgang til dine personoplysninger.


Hvor lang tid opbevares oplysningerne

Ved udmeldelse af Fysioform, sletter vi alle persondata vedr. dig max. 6 mdr. efter dit medlemskab udløber med mindre der er ubetalte regninger, som videresendes til inkasso.

Fysiske papirer makuleres.


Hvem videregiver Fysioform dine oplysninger til?

Fysioform videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige, med mindre det drejer sig om ubetalte regninger, som videresendes til inkasso.


Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i Fysioform har adgang til dine personoplysninger.

Din fysiske medlemskontrakt opbevares i et aflåst skab og E-version af dine personoplysninger opbevares på server beskyttet med adgangskode.

Fysioform sikrer også:

 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, når det er nødvendigt.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Politik for sikker behandling af personoplysninger
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Fysioforms vegne.


Vores IT-system leverandør skal altid sikre:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Firewall beskyttelse af systemer

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Ret til tilbagetrækning af samtykke
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Ændringer

Fysioform persondata politik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre tydeligt opmærksom på dem (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).