Udvidet rygudredning (ULRUS)

Klinikken tilbyder i samarbejde med Region Nordjylland udvidet rygudredning. Denne undersøgelse fortages af en specialuddannet fysioterapeut, der laver en grundig undersøgelse ud fra nyeste viden (en evidensbaseret undersøgelsesstandard) for patienter med subakutte og kroniske lændesmerter med eller uden smerter i benet.

Formålet med en udvidet rygudredning er at kunne klassificere rygproblemet og derefter finde frem til den bedst mulige behandling og handlingsplan for patienten samt give lægen et hurtigt supplerende vurderingsgrundlag.

Der sættes ekstra tid af til undersøgelsen, som vil foregå over 2-3 konsultationer, hvorefter et behandlingsforløb kan begynde. Omkostningen er de samme som ved almindelig fysioterapi.

Udvidet rygudredning kræver en specialhenvisning fra din læge.